นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน โดยท่านประธานโครงการฯได้มอบหมายให้นายธนากร บุญทองเล็ก ผู้ประสานงานโครงการคืนคุณแผ่นดินและรักษาการผู้จัดการสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน  น.ส.นพวรรณ ดุจศรีวัชร์  เลขาฯประธานกรรมการบริหาร ประชาสัมพันธ์โครงการคืนคุณแผ่นดิน ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร  15 บริษัท 1 สมาคมฯ นำกระเช้าดอกไม้เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดพล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีตผู้บัญชาการทหารบก ครบรอบ 81 ปี ที่บ้านเกษะโกมล กรุงเทพฯ

สำหรับของที่ระลึกวันคล้ายวันเกิด อดีตผู้บัญชาการทหารบก  มอบหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด รุ่น”เปิดฟ้า”  สองมหาสมุทร  พุทธาภิเษก ณ วัดเขาอ้อ 23 สิงหาคม 2562

 ประวัติ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร หรือที่สื่อมวลชนนิยม เรียกว่า “บิ๊กเหวียง” เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2481 เป็นบุตรของนายเปลี่ยน และ นางมุ้ย ฐานะจาโร สมรสกับ คุณหญิงอรวรรณ ฐานะจาโร บุตร 3คน พอ.ดร เมธินี เฉลิมวัฒน์ / พอ ธิติพันธ์ ฐานะจาโร / ธนนันต์ ฐานะจาโร

พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร พร้อมด้วยน.ส.นพวรรณ ดุจศรีวัชร์  เลขาฯประธานกรรมการบริหาร ประชาสัมพันธ์โครงการคืนคุณแผ่นดิน ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร  15 บริษัท 1 สมาคมฯ
พลอากาศเอก เชษฐา ฐานะจาโร ประธานที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทย อดีตหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 1 และอดีตราชองครักษ์พิเศษ
 เริ่มรับราชการทหาร ปี พ.ศ. 2505 ผู้บังคับหมวดปืนเล็กร้อยอาวุธเบา กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (รอ.) ดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ได้แก่
-ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ พ.ศ. 2518
-ผู้บังคับกองทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ พ.ศ. 2521
-เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 2 พ.ศ. 2524
-ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 พ.ศ. 2530
-ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 และ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พ.ศ. 2531
-รองแม่ทัพภาคที่ 1 พ.ศ. 2533
-แม่ทัพน้อยที่ 2 พ.ศ. 2534
-แม่ทัพภาคที่ 1 พ.ศ. 2537
-ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ. 2537
-รองผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ. 2538
-ผู้บัญชาการทหารบก พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541