ออม ณัฐ​ภ​นันท์

หลังจากที่มีกระแสออกมาว่า ทีมบริหาร challenger kids contest​2019 ขอแยกย้ายเพื่อทำหน้าที่การงานของตน และในส่วนนี้ทางคุณออม ณัฐ​ภ​ั​ค​นันท์​ก็เป็นผู้ริเริ่มบริหารโครงการมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว challenger kids​ จึงผูกสิทธิ์​ขาดเป็นของคุณออม ณัฐ​ภ​นันท์ แต่เพียงผู้เดียว

โดยมีประธานคือ ม.ร.ว. สมลาภ กิติยากร และ คุณ​อัครกาญจน์  วิชัยดิษฐ์ และเหล่าผู้สนับสนุนหลัก อาทิ ช่องรายการ BBTV​  psi 73​ , 117 โรงเรียนสอนการแสดง MBver​ Studio Academy​ ผลิตภัณฑ์​น้ำหอม DEVA VIROM​ ผลิตภัณฑ์​อาหารเสริม Worldtrade Millionaire เป็นผู้สนับสนุนโครงการเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฐานเยาวชนไทยให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ซึ่งโครงการต่อไปจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้คือ โครงการ Challenger kids​ สืบสานวัฒนธรรมไทย ในปีนี้ เป็นการประกวดชุดผ้าไทยและชุดไทยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความสวยงามของผู้าไทยและการแสดงอิงอนุรักษ์​วัฒนธรรมไทยเพื่อสืบต่อควาทเป็นไทยและเยาวชนไทยได้ซึมซับศิลปะวัฒนธรรม​ไทยสืบต่อๆไป