นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ครบรอบ 17 ปี การสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นับตั้งแต่ที่ผมก้าวเข้ามารับตำแหน่ง ณ กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬาแห่งนี้ นโยบายหลักๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ที่อยากจะเน้นคือ
1.ด้านความปลอดภัย (Safety)
2.ความสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม (Clean)
3.ความเป็นธรรม (Fair)
4.กระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน(Sustainability)

ส่วนนโยบายที่เกี่ยวกับการกีฬา คือ

1.ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน ผ่านเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ ​ และอาสาสมัครผู้นำออกกำลังกายที่มีอยู่ทั่วประเทศ
​2.ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการของประชาชนทุกช่วงวัย
​3.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อนักกีฬาไทยสู่กีฬาโลก
​4.ส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเฉพาะด้าน เช่น ฟุตบอล และวอลเล่ย์บอล เป็นต้น
​5.ขยายผลการขับเคลื่อนเมืองกีฬาให้เป็นเมืองกีฬาอย่างแท้จริง และทำรายได้​ อย่างเป็นรูปธรรมให้แก่ท้องถิ่น ในรูปแบบของ บุรีรัมย์โมเดล

โดยผมมุ่งหวังผลักดันการดำเนินการและขับเคลื่อนโครงสร้างธุรกิจบริการการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบภารกิจแต่ละ กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำอย่างครบถ้วนทุกมิติทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการกีฬา

ผมจึงมีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างของกระทรวงฯ เพื่อ ยกระดับการทำงานให้ตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งระบบครับ”

และในวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ การเป็น “กระทรวงเศรษฐกิจเต็มรูปแบบ” โดยการผลักดันให้มีการสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านการบูรณาการการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้วยจุดแข็งของประเทศไทย และด้วยการบริหารจัดการที่ดี พวกเราเชื่อมั่น ว่าทุกก้าวย่างจากวันนี้ไป จะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นอีกมากมาย ด้วยพลังความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อสืบสานภารกิจทั้งด้านท่องเที่ยว และด้านกีฬาให้เกิดเป็น “ความสุข” และ “รอยยิ้ม” ของผู้คน เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน..กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมกีฬา…สู่การเป็นหนึ่งในการแข่งขันระดับโลก”

สุดท้ายนี้ ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นอย่างดีมาโดยตลอด และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายต่อไป เพื่อพัฒนาให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของเราเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยครับ

ขอบคุณครับ

#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#พิพัฒน์รัชกิจประการ