นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 11 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

ซึ่งปีนี้รวมสุดยอดผู้ประกอบการ SME ไทย เข้ารับรางวัลรวมทั้งสิ้น 128 ราย ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 21 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ (ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นายธีระยุทธ วานิชชัง  (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม) นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.จองชัย วงศ์ทรายทอง เป็นเกียรติร่วมงานในพิธี