สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ นำช้างแสนรู้ 30 เชือก ร่วมทำบุญและใส่บาตร หลังวันวันออกพรรษา 1 วัน ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้วย มีพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญจำนวนมาก

       วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ที่สำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง หมู่บ้านช้างบ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ด็อกเตอร์ พระสมุห์หาร ปัญญาธโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดป่าอาเจียง ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ พร้อมนำช้างแสนรู้รวม 30 เชือก ตักบาตรด้วยข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรโดยพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 10 รูป ได้เดินลงมาจากบันไดศาลาเอราวัน ซึ่งเป็นศาลารูปปั้นช้าง ออกรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนชาวกูยคนเลี้ยงช้างสวมชุดชาวกูยพื้นบ้านเสื้อดำ นุ่งผ้าถุงไหม พร้อมพุทธศาสนิกชนประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและช้างแสนรู้ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ โดยเฉพาะช้างพลายฝาแฝดเพศผู้คู่แรกของโลก 2 เชือก คือพลายทองคำ และพลายแท่ง ที่ร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ได้อย่างประทับใจและพลายมลคล ได้ใช้งวง หยิบข้าวสาร อาหารแห้งใส่บาตร พระสงฆ์อย่างนอบน้อม สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

สำหรับการตักบาตรเทโวโรหณะ (เท-โว-โล-หะ-นะ)ประกอบพิธีตักบาตร ต่อจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน โดยจะกระทำในวันรุ่งขึ้น โดยเป็นการปฎิบัติติดต่อกันมาอย่างยาว ตามพุทธประวัติ พระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกาศว่าจะไปจะจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงต้องการเทศนาโปรดพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา เพื่อเป็นการสนองพระคุณ ดังนั้นพระองค์จึงได้เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน เมื่อถึงวันออกพรรษาพระพุทธองค์จึงเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัสสนคร เป็นการหยั่งจากเทวโลก (เทโวโรหณะ) เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาในวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ประชาชนต่างพร้อมใจกันมารับเสด็จและนำอาหารมาเพื่อทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก จนกลายมาเป็นประเพณีนิยมที่ว่าจะต้องประกอบพิธีใส่บาตรในวันเทโวโรหณะ จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ชาวกูยเลี้ยงช้างยังเชื่อว่า เป็นวันที่ส่งดวงวิญาณของบรรพบุรุษ ซึ่งเดินทางรับส่วนกุศลตั้งแต่ช่วงประเพณีแซนโฎนตา ที่ผ่านมากลับสู่ปรโลก และถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นพรัตน์  กิ่งแก้ว / Thainews7 สุรินทร์ รายงาน