ขอเชิญทุกท่านร่วมงานครบรอบ๑๒ปี “สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย” และ”2ทศวรรษ รวมพลคนข่าวเกษตร” ภายใต้ชื่องาน “เกษตรไทย ใต้ร่มพระบารมี”

โดยมีคุณเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติรับเชิญมาปาฐกถาพิเศษภายในงานครั้งนี้ด้วย งานนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่เวลา๑๖.๓๐น.เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย โทร.02-9405425 (เวลาราชการ)หรือ086-3401713